پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
سجاد نوری [پدیدآور اصلی]، علیرضا ناظمی[استاد راهنما]
چکیده: یکی از مهمترین مسائل کاربردی مالی، سبد سهام و ترکیبی از اوراق بهادار است که می‌تواند بهترین هدف سرمایه‌گذار باشد. این پایان نامه مسئله انتخاب سبد سهام را هنگامی که تشخیص بازده سبد سهام با استفاده از داده‌های تاریخی مشکل است مطرح می‌کند. در این پایان نامه نیم واریانس هدف برای متغیر نامعین مطرح شده است. یک مدل میانگین نیم واریانس- هدف برای سبد سهام نامعین پیشنهاد می‌شود که درجه واگرایی سرمایه سبد سهام، ریسک سبد سهام و بازده سرمایه‌گذاری، به ترتیب با استفاده از آنتروپی شانون، نیم واریانس هدف و امید ریاضی اندازه گیری شده‌اند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بازده #ریسک #نظریه عدم قطعیت #متغیر نامعین #نیم واریانس هدف #آنتروپی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)