پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
محمد رجبی زرگرآبادی [پدیدآور اصلی]، علیرضا ناظمی[استاد راهنما]، عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی[استاد راهنما]
چکیده: چکیده آنتروپی به عنوان معیاری برای توصیف عدم قطعیت به کار می‌رود. در این پایان‌نامه، به معرفی و مرور فضای نامعین می‌پردازیم و برخی از خواص آن را یادآوری می‌کنیم. سپس در ادامه، آنتروپی‌ مثلثی و آنتروپی متقاطع را برای متغیر نامعین و آنتروپی مثلثی جزئی و آنتروپی بیضوی را برای متغیر تصادفی نامعین معرفی می‌کنیم و خواص آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. سپس از آن‌ها در مسئله انتخاب سبد سهام (پرتفوی) استفاده می‌کنیم. نتایج عددی نشان می‌دهد که سبد سهامی به‌وسیله مدل میانگین-واریانس-آنتروپی مثلثی جزئی وزن دهی شده، بهترین عملکرد را در بین مدل‌های ارائه شده دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: آنتروپی #فضاهای نامعین #متغیر نامعین #متغیر تصادفی نامعین #انتخاب سبد سهام
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)