پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
معصومه عربشاهی مقدم [پدیدآور اصلی]، علیرضا ناظمی[استاد راهنما]
چکیده: با پیشرفت فنآوری اطلاعات وارتباطات و توسعه ارتباط درون سازمانی و بین سازمانی نیاز به استفاده از مدلهای بهینه سازی را برای استفاده منطقی از داده ها و اطلاعات فراهم شده گسترش داده است. این مطلب متضمن بزرگ شدن اندازه مسائل بهینهسازی که در عمل وجود دارند خواهد بود. در این شرایط لزوم به کارگیری روشهای کارآمدی که بتوانند با سرعت بالا مسائل بسیار بزرگ را با کیفیت قابل قبول حل کنند بیش از بیش احساس می شود. در چند دهه اخیر روشهای بهینه سازی که بر پایه رویکرد هوش مصنوعی توسعه یافته اند، موفقیت های چشمگیری در حل مؤثر وکارای مسائل بهینه سازی به دست آورده اند. روشهایی چون الگوریتم ژنتیک، جست وجوی ممنوع، شبیه سازی تبریدی، شبکه عصبی و... قابلیت های خود را در حل مسائل بزرگ عملی به خوبی نشان داده اند. امتیازات ویژه ی موجود در شبکه های عصبی امکان کاربرد آنها را در حوزه وسیعی از تحقیقات فراهم ساخته است. از جمله آن امتیازات می توان به امکان یادگیری و بهبود عملکرد براساس داده های ورودی اشاره کرد. همچنین امکان انجام محاسبات به صورت موازی در شبکه های عصبی امتیاز دیگری است که با توجه به گسترش سخت افزارهای موازی، امکان حل مسائل بسیار بزرگ را توسط این رویکرد ممکن می سازد. در این پایان نامه دو مدل شبکه عصبی بازگشتی برای حل رده ای از مسائل بهینه سازی ارائه می شود. تحلیل وجود یکتایی، پایداری و همگرای سراسری جواب ها مورد بررسی قرار می گیرند و عملکرد روش های ارائه شده با به کارگیری چند مثال از مسائل برنامه ریزی درجه دوم محدب نشان داده می شود. در انتها نتایج کار و پیشنهاداتی برای کارهای آتی ارائه می دهیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)