پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
زهرا شاهینی [پدیدآور اصلی]، مهدی ایرانمنش[استاد راهنما]، علیرضا ناظمی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه یک مسئله بهترین تقریب را بیان می کنیم. مسئله بهترین تقریب مورد نظر حل دستگاه های معادلات خطی است. دستگاه معادلات خطی به سه صورت است.دستگاه معادلات معین و زیرمعین و زبرمعین است. دستگاه زیرمعین، دستگاه معادلاتی هستند که بی نهایت جواب دارد و ما به دنبال جواب کمترین نرم آن هستیم و جواب آن را بوسیله یک مدل شبکه عصبی همگرا بدست می آوریم. دستگاه های زبرمعین دستگاه هایی هستند که جواب ندارند و ما به دنبال یک جواب تقریبی برای دستگاه هستیم. این حالت نیز بوسیله یک مدل شبکه عصبی همگرا به جواب تقریبی می رسیم و دستگاه های معین نیز معمولا جواب منحصر بفرد دارند و نیازی به تقریب زدن ندارند. مطابق قضیه، ثابت خواهیم کرد که نقطه تعادل شبکه عصبی پیشنهاد شده، معادل با جواب بهینه مسأله بهینه سازی اکیدا محدب و درجه دوم مطرح شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مسئله بهترین تقریب #مدل شبکه عصبی #دستگاه های زیرمعین #دستگاه های زبرمعین

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)