پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
مریم رحیمی [پدیدآور اصلی]، مهدی ایرانمنش[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه، ابتدا مجموعه‌های روبه پایین را بیان کرده و ویژگی‌های بهترین تقریب‌ همزمان به وسیله مجموعه‌های روبه پایین را بررسی می‌کنیم. سپس تعمیمی از بهترین تقریب همزمان، یعنی ‎ε-تقریب همزمان را معرفی و به اثبات برخی نتایج در مورد ویژگی‌های ‎ε-تقریب‌‌های همزمان روی مجموعه‌های روبه پایین در مشبکه برداری فضاهای باناخ خواهیم پرداخت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مشبکه فضای باناخ #مجموعه‌ روبه پایین #غلاف روبه پایین #بهترین تقریب‌ همزمان #ε‎-تقریب همزمان
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)