pg10
برگزاری سخنرانی علمی آموزشی با عنوان" استفاده از تلفیق روشهای ژئوفیزیکی، ژئوشیمیایی و زمین شناسی برای اکتشاف کانسارهای کرومیت تیپ آلپی &q
شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

...

دوره بهبود كيفيت  با متدولوژي  6 sigma
چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

دوره بهبود كيفيت با متدولوژي 6 sigma