اخبار و رویدادها: برگزاری جشنواره انديشمندان و دانشمندان جوان

برگزاری جشنواره انديشمندان و دانشمندان جوان
شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱- ۱۰:۵۸:۵۸WhatsApp-Image-2022-07-30-at-4.52.21-PM

WhatsApp-Image-2022-07-30-at-4.52.22-PM


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #جشنواره انديشمندان و دانشمندان جوان...2
12345