اخبار و رویدادها: اجرای برنامه ی ملی گرنت فناوری در قالب طرح جوانه حمايت از پايان نامه ها و رساله های بازارگرا

اجرای برنامه ی ملی گرنت فناوری در قالب طرح جوانه حمايت از پايان نامه ها و رساله های بازارگرا
دوشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۱- ۱۳:۲۲:۱۷

اجرای برنامه ی ملی گرنت فناوری در قالب طرح جوانه حمايت از پايان نامه ها و رساله های بازارگرا

اجرای برنامه ی ملی گرنت فناوری در قالب طرح جوانه حمايت از پايان نامه ها و رساله های بازارگرا توسط پارك علم و فناوری استان سمنان

photo_2022-07-11_13-07-29


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #طرح جوانه #پارک علم و فناوری #سمنان...2
12345