اخبار و رویدادها: برگزاری چهاردهمين كنفرانس بين المللی تحليل پوششی داده ها

برگزاری چهاردهمين كنفرانس بين المللی تحليل پوششی داده ها
شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱- ۰۹:۱۵:۳۰

برگزاری چهاردهمين كنفرانس بين المللی تحليل پوششی داده ها

چهاردهمين كنفرانس بين المللی تحليل پوششی داده هاو تحلیل تصمیم درروزهای چهارشنبه 9 شهریور ماه الی جمعه 11 شهریورماه برگزار می گردد. لینک وب سایت: https://14dea.shahroodut.ac.ir/fa/

poster2--f212


کلمات کلیدی: #دانشگاهدانشگاه صنعتی شاهرود #کنفرانس #تحلیل پوششی داده...2
12345