اخبار و رويدادها: برگزاری اولين جشنواره طراحی پوستر ترافيك و گرافيك

برگزاری اولين جشنواره طراحی پوستر ترافيك و گرافيك
شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱- ۰۹:۱۹:۴۳15673-1


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #کمیته فرهنگ ترافیک #سمنان #....2
12345