اخبار و رويدادها: برگزاری كارگاه آموزشی تفكر انتقادی ، روش ها و مهارتهای پژوهشی

برگزاری كارگاه آموزشی تفكر انتقادی ، روش ها و مهارتهای پژوهشی
یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱- ۰۸:۴۲:۴۰986


کلمات کلیدی: #کارگاه آموزشی #تفکر انتقادی مجازی #حضوری...2
12345