اخبار و رویدادها: برگزاری فراخوان انتخاب كتاب سال استان سمنان

برگزاری فراخوان انتخاب كتاب سال استان سمنان
شنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۱- ۰۹:۵۱:۳۶4528-1


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #فراخوان کتاب سال #استان سمنان...2
12345