اخبار و رويدادها: هشتاد وچهارمین همایش سلامت وزندگی شهرستان شاهرود

هشتاد وچهارمین همایش سلامت وزندگی شهرستان شاهرود
یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱- ۱۲:۳۰:۲۹

هشتاد وچهارمین همایش سلامت وزندگی شهرستان شاهرود

هشتاد و چهارمین همایش سلامت وزندگی شهرستان شاهرود روز سه شنبه 7تیرماه ساعت 18 برگزار می گردد.

11


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #همایش سلامت #رژیم عذایی...2
12345