اخبار و رویدادها: رویداد ملی رفع چالش فناوری و نوآوری در صنعت میكروالكترونیك كشور

رویداد ملی رفع چالش فناوری و نوآوری در صنعت میكروالكترونیك كشور
دوشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۱- ۱۳:۳۴:۱۷IMG-20220703-WA0003


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #رویدادملی #رفع چالش صنعت...2
12345