اخبار و رويدادها: تمديد ثبت نام بيستمين دوره مسابقات ملی مهارت تا 15 مرداد

تمديد ثبت نام بيستمين دوره مسابقات ملی مهارت تا 15 مرداد
سه شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۱- ۱۰:۳۲:۵۴4556

4556_1


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #مسابقه ملی مهارت #تمدید ثبت نام...2
12345