شبکه و معماری کامپیوتر

محسن رضوانی
امنیت و هوش مصنوعی
رتبه علمی: دانشیار

اسماعیل طحانیان
مخابرات
رتبه علمی: استادیار

محسن فرهادی
هوش مصنوعي و رباتيک
رتبه علمی: مربي