كارگاه عمومي كامپيوتر

در این کارگاه دانشجویان با مهارت هایی چون ورق کاری، جوشکاری، ماشین ابزار و تراشکاری آشنا می شوند.