آزمايشگاه شبكه

هدف كلي اين درس آشنايی دانشجويان با مفاهيم عملي درس شبكه‌هاي كامپيوتري است. آزمايشگاه مذکور مي‌تواند امکانات لازم براي اجراي پروژه‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي در زمينه شبکه‌هاي کامپيوتري را فراهم نمايد. همچنين تجهيزات اين آزمايشگاه مي‌تواند امكان تحقيق در زمينه‌هاي عملي دروس امنيت شبكه و تحليل و طراحي شبكه‌هاي كامپيوتري را نيز فراهم نمايد. برخي از تجهيزات این آزمایشگاه عبارتند از: سوئيچ‌هاي لايه 2 و 3، مدل CISCO Catalyst 2960, 3750، مسيرياب از خانواده CISCO Router 2821، دو سرور مدل HP ProLiant DL380 G4 براي راه‌اندازي سرويس‌هاي شبکه، تجهيزات کابل‌کشي ساخت‌يافته، Rack و تجهيزات داخلي آن