آزمايشگاه ريزپردازنده

در این آزمایشگاه دانشجویان با میکرو کنترلر 8051 آشنا شده و آن را برای اهداف مختلفی برنامه‌ریزی می‌کنند. در این آزمایشگاه از باکس آموزشی که قابلیت‌هایی از جمله ارتباط سریال، LCD کاراکتری، D-C MOTOR ، A/D ،D/A و ... دارد، برای القای مفاهیم پایه و بنیادین ریزپردازنده‌ها استفاده می‌شود. پروژه‌هایی که انجام می‌شوند به زبان C نوشته شده و با استفاده از کامپایلر‌های موجود برای برنامه ریزی میکرو مورد استفاده قرار می‌گیرند.