آزمایشگاه کامپیوتر

آزمایشگاه کامپیوتر با سایتی شامل 40 کامپیوتر جهت آشنائی هرچه بیشتر دانشجویان ورودی با مفاهیم اولیه کامپیوتر آماده سازی شده است. این آزمایشگاه به منظور پوشش دادن به سرفصل زیر ارائه شده است. تاریخچه ،انواع و کاربردهای کامپیوترها شامل کامپیوترهای شخصی ،ایستگاههای کاری ،مینی کامپیوترها و کامپیوترهای بزرگ و سوپرکامپیوترها-ساختمان کامپیوترهای شخصی و تجهیزات جانبی آنها شامل مادربرد، چاپگر، اسکنرو دروازه های سری و موازی و.... - مبانی فناوری اطلاعات و آشنائی با 6مهارت دیگر از مهارت های ICDL شامل: ویندوز xp ،Word، Excel، Access، PowerPoint و اینترنت.