علی کیهانی

دانشیار دانشکده مهندسی عمران

دکترای مهندسی عمران مهندسی سازه و مهندسی زلزله

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: انستیتیو علوم هند
زمینه ها و علایق پژوهشی: مقاوم سازی سازه ها،مهندسی زلزله،دینامیک سازه ها، کنترل و پایش سلامت سازه ها
عضویت در مجامع علمی: عضو پایه یک نظام مهندسی ، عضو انستیتو پژوهشی مهندسی زلزله (EERI )
افتخارات علمی و اختراعات: رتبه اول کنکور سراسری در استان ، رتبه 99 کنکور سراسری در کل مناطق کشور
شرح مختصر (درباره):
کارشناسی مهندسی راه و ساختمان از دانشکده فنی دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد مهندسی عمران( ژئوتکنیک )از دانشکده فنی دانشگاه تهران ، دکترای مهندسی عمران( سازه )از انستیتیو علوم هند

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 85
حسین پیری (1399)، "ارزیابی ظرفیت خمشی اتصالات شیاردار در ساختمان های فولادی با در نظر گرفتن رفتار غیرخطی مصالح"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیهانی [استاد/ اساتید راهنما]، محمد کلبادی [استاد/ اساتید مشاور]
محمد شفیعی (1399)، "بهبود تکنیک مبتنی بر روش SOBSS در شناسایی پارامتر های مودال سازه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرنوش باسلیقه، علی کیهانی [استاد/ اساتید راهنما]،
آرزو احدی (1399)، "تشخیص مشخصات سازه ای با استفاده از روش کاهش تصادفی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیهانی [استاد/ اساتید راهنما]،
سعید محمدی (1398)، "شناسایی پارامترهای مودال، حاصل از داده های خروجی ناشی از ارتعاشات سازه"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیهانی [استاد/ اساتید راهنما]،
افسانه بکرپوشیده (1398)، "شناسایی مودال سازه‏ها با استفاده از پردازش ویدیوهای ثبت‌شده و الگوریتم‏های خروجی_‌محور"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیهانی [استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا احمدی فرد [استاد/ اساتید مشاور]
مرضیه سادات موسوی (1396)، "استخراج شکل های مودی پل از پاسخ خودروی عبوری و تکنیک تجزیه میانگین موضعی(LMD)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیهانی [استاد/ اساتید راهنما]، امید خادم حسینی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سعید شه ولی (1394)، "بررسی اثر مقاوم سازی اتصالات بتن آرمه با FRP بر روی شکل پذیری آنها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی [استاد/ اساتید راهنما]، علی کیهانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
احمد قاسمی (1394)، "بررسی رفتارسازه ای پانل های لانه زنبوری به روش اجزای محدود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیهانی، فریبرز فریبرزی [استاد/ اساتید راهنما]، رامین امینی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سید رضا سیدی (1394)، "شناسایی خسارت در سازه‌ها به کمک تغییر پارامترهای مودال "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیهانی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سید محمد هادی برکچیان (1393)، "مطالعه پارامتری رفتار دیوار برشی فلزی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیهانی، سید مهدی توکلی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
احسان ارباب (1393)، "طراحی سیستم های تنسگریتی برای کاربری پل عابر پیاده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیهانی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
امین مهرآرا (1392)، "اثر زلزله بر روی ظرفیت باربری پی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیهانی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مسعود جعفری فرد (1391)، "تحلیل اثر تحریک متفاوت تکیه گاهی روی پاسخ لرزه ای پل ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیهانی [استاد/ اساتید راهنما]، فرنوش باسلیقه [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
امیر آتشی (1391)، "بررسی روش تحلیل تاریخچه زمانی ومقایسه آیین نامه های مختلف"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری [استاد/ اساتید راهنما]، علی کیهانی، ناصر ظریف [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
هادی عین آبادی (1391)، "تعیین ابعاد بهینه اتصال RBS جهت بهبود رفتار لرزه‏ای قاب‏های خمشی فولادی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، وحید رضا کلات جاری [استاد/ اساتید راهنما]، علی کیهانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زهرا اکبـري لر (1391)، "مطالعه رفتار لرزه‌ای دیوارهای برشی فولادی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیهانی [استاد/ اساتید راهنما]، حسن حاجي کاظمي [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
یوسف حق‌گو (1391)، "بررسی رفتار لرزه‌ای دیوارهای برشی بتنی توخالی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، وحید رضا کلات جاری، بهروز حسنی [استاد/ اساتید راهنما]، علی کیهانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سید حمید ضیاالحق (1390)، "ارزیابی تحلیلی عملکرد لرزه ای قاب های بتن مسلح مقاوم شده با FRP"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید علایی [استاد/ اساتید راهنما]، علی کیهانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مهدی عسکری تورزنی (1390)، "بررسی رفتار ساختمانهای مقاوم شده با میراگر فلزی TADAS"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیهانی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
احمد نجفعلی (1390)، "بهینه سازی سازه های تنسگریتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیهانی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سید مسعود سجادی آل هاشم (1390)، "بررسی رفتار ساختمانهای مقاوم شده با میراگر فلزی TADAS"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیهانی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محسن برآبادی (1389)، "بررسی جداسازهای لرزه ای فعال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیهانی [استاد/ اساتید راهنما]، رامین امینی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مهدی قلی‌پور (1389)، "تعیین ضریب رفتار سازه‌های پانل ساندویچی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیهانی [استاد/ اساتید راهنما]، ابوذرجعفری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمد صادق روزگار (1389)، "مقایسه نتایج تحلیلی و مدل سازی عددی جریان آشفته در یک کانال با تنگنای موضعی عرضی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رامین امینی [استاد/ اساتید راهنما]، علی کیهانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمد صابری سیدآباد (1389)، "مقایسه نتایج تحلیلی و مدل سازی عددی جریان آشفته روی برآمدگی کف کانال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رامین امینی [استاد/ اساتید راهنما]، علی کیهانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
رضا مقصودی (1388)، "مقایسه نتایج آزمایشگاهی و مدل سازی افت جریان در یک زانویی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رامین امینی [استاد/ اساتید راهنما]، علی کیهانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محسن جلیلی (1388)، "طراحی سازه تنسگریتی برای کاربری سقف مسطح"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیهانی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مصطفي فيروزآبادي (1387)، "بررسی اثر میرایی امواج آکوستیک در مرزها بر تحلیل دینامیکی سد قوسی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رامین امینی، احمد احمدی [استاد/ اساتید راهنما]، علی کیهانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمد حسین ایمانی سیچانی (1387)، "طراحی و شبیه سازی کنترلر فـازی برای کنترل پاسخ سازه ها به زلـزلـه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حیدر طوسیان شاندیز [استاد/ اساتید راهنما]، علی کیهانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
قاسم میقانی (1387)، "اثر عمل آوری داخلی برمقاومت و کارآیی بتن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیهانی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حسین شاد (1387)، "نقش مهاربند EBF در قاب خمشی در کنترل تغییرشکل ها و مکانیزم خرابی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیهانی [استاد/ اساتید راهنما]، فرنوش باسلیقه [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
امین غلامی داودی (1387)، "بررسی رفتار اتصالات نیمه صلب در سازه های فولادی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیهانی، رامین امینی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
رضا فتاحی (1386)، "بررسی رفتار سازه ها با جداسازی لرزه ای پایه در مقابل زلزله"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیهانی [استاد/ اساتید راهنما]، فرشید علایی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مجيد فهيمي (1386)، "کنترل فعال سازه ها تحت بار دینامیکی باد (مطالعه موردی دکل آنتن برج میلاد)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیهانی، احمد احمدی [استاد/ اساتید راهنما]، رامین امینی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمد اعظمی (1386)، "تحلیل دینامیکی غیر خطی توسط موجک هار "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محسن طالب زاده [استاد/ اساتید راهنما]، علی کیهانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
امیر هوشنگ انصاری (1386)، "تاثیر کمربند خرپایی بر تغییر مکان جانبی قابهای فولادی در سازه های بلند مرتبه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیهانی [استاد/ اساتید راهنما]، بهروز حسنی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
امیر سعید حدادیان (1385)، "ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پلهای بتنی راه آهن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید فرهاد افتخار زاده [استاد/ اساتید راهنما]، علی کیهانی، حمید عباسی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
قدس نظر علی (1385)، "دستیابی به مصالح پایه سیمانی مسلح به الیاف با مقاومت کششی و شکل پذیری بالا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی [استاد/ اساتید راهنما]، علی کیهانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مهدی جوهر زاده (1384)، "مقایسه طراحی لرزه ای سازه های فلزی بر اساس عملکرد با آیین نامه های مختلف "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیهانی [استاد/ اساتید راهنما]، محسن طالب زاده [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
یاسر مستشاری (1384)، "طراحی سیستم های پذیرش بتن کارگاهی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیهانی [استاد/ اساتید راهنما]، محسن طالب زاده [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محسن هراتی (1383)، "ارزیابی ایمنی سازه های بتن مسلح طراحی شده بر اساس آیین نامه بتن ایران و آمریکا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، وحید رضا کلات جاری [استاد/ اساتید راهنما]، علی کیهانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حامد اسد بیگی (1382)، "بررسی و ارزیابی روشهای آنالیز تنش در تیرهای لانه زنبوری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیهانی [استاد/ اساتید راهنما]، فرنوش باسلیقه [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-9:30 9:30-11 11-12:30 12:30-14 14-15:30 15:30-17 17-18:30 18:30-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ