پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
حسین پیری [پدیدآور اصلی]، علی کیهانی[استاد راهنما]، محمد کلبادی [استاد مشاور]
چکیده: بعد از خسارات قابل توجه بر روی اتصالات قاب خمشی فولادی در زلزله نورتریج، محققان به دنبال بهبود رفتار قاب خمشی با ایجاد اتصالی مناسب بودند. بنابراین مطالعات زیادی انجام شد و اتصالاتی پیشنهاد شد که اتصال شیاردار یکی از آن ها است که با حذف نیروی برشی در جان تیر و انتقال مفصل پلاستیک به درون تیر و ناحیه ای دور از اتصال باعث بهبود عملکرد اتصال می شود. انتخاب هندسه مناسب به تعداد زیادی آزمایش و مدلسازی نیاز دارد، که موجب صرف هزینه و زمان زیادی برای مدلسازی و آزمایش ها می شود. در این مطالعه قصد داریم بهینه ترین مدل اتصال شیاردار را با استفاده از روش سطح پاسخ پیدا کنیم و رفتار آن را با اتصال شیاردار مقایسه کنیم. هدف از بهینه سازی مدل استفاده از روشی قدرتمند برای بهبود مقاومت و انعطاف پذیری سازه، افزایش جذب انرژی مدل شیاردار در مقایسه با طول شیار اولیه و جلوگیری از خسارت سازه با کاهش تنش و کرنش انتقال یافته از تیر به ستون می باشد. بر اساس نتایج بدست آمده، روش سطح پاسخ قادر است مقاومت، جذب انرژی و شکل پذیری بیشتری نسبت به نمونه اولیه ایجاد کند و همچنین استفاده از این روش تنش و کرنش در ناحیه اتصال تیر به ستون و ناحیه پانل کاهش می-دهد و هزینه محاسباتی را در فرایند نتیجه گیری کاهش می دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#روش سطح پاسخ #اتصال با جان شیاردار #بهینه سازی #بال های تیر
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)