پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
هادی عین آبادی [پدیدآور اصلی]، وحید رضا کلات جاری[استاد راهنما]، علی کیهانی[استاد مشاور]
چکیده: پس از زلزله نورث ریج 1994 تعداد زیادی از اتصالات متداول تیر به ستون دچار شکست ترد شدند. اتصال کاهش یافته به منظور بهبود عملکرد این گونه اتصالات، پیشنهاد گردید. در اتصالات RBS با کاهش موضعی مقطع تیر در مجاورت ستون از تمرکز تنش در محل اتصال جلوگیری می‏گردد و محل ایجاد مفصل پلاستیک از اتصال به مقطعی از تیر در نزدیکی بر ستون منتقل می‏شود. نوع خاصی از اتصال RBS معروف به اتصال استخوانی (Dogbone) که در آن بال‏های تیر به صورت قوسی از دایره برش یافته است، عملکرد بسیار خوبی در مقابله با بارهای لرزه‏ای از خود نشان داده است. در تحقیق حاضر ابعاد مختلف برش در این اتصال مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به معیارهای در نظر گرفته شده که عبارتند از: میزان استهلاک انرژی نمونه ها، دوری مفصل پلاستیک از چشمه اتصال و سختی بیشتر نمودار بار- تغییر مکان بهترین هندسه برش به عنوان هندسه بهینه اتصال انتخاب گردید. شیوه کار به این شکل بود که ابتدا بیست نمونه با پارامترهای برش مختلف را به شیوه‏ای منطقی با توجه به معیارهای در نظر گرفته شده ارزیابی کرده و نمونه دارای بهترین عملکرد را انتخاب کردیم. سپس مقادیر پارامترها را در اطراف نمونه دارای بهترین عملکرد ریزتر کرده تا بهترین نمونه بر اساس معیارهای سه گانه بدست آید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اتصال کاهش یافته #اتصال استخوانی #هندسه بهینه #بارگذاری چرخه ای #روش اجزای محدود
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)