پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
محمد ایروانی [پدیدآور اصلی]، وحید رضا کلات جاری[استاد راهنما]، پویان برومند [استاد مشاور]
چکیده: اتصال “SST” نخستین اتصال نیمه‌گیردار پیش‌پذیرفته می‌باشد. در این پژوهش به ارزیابی عددی رفتار این اتصال با نیم‌رخ‌های پُرکاربرد در ایران به‌همراه چند مقایسه، در نرم‌افزار آباکوس پرداخته شده‌است. دراین پژوهش برای بررسی پیش‌پذیرفتگی اتصال SST با نیم‌رخ‌های پُرکاربرد در ایران 5 نمونه برابر با آئین‌نامه‌ی اتصال‌های پیش‌پذیرفته‌ی آمریکا ساخته‌شد. نتایج پژوهش پیش‌رو نشان‌می‌دهد که همه‌ی نمونه‌های 5گانه توانسته‌است نیاز‌های عمومی پیش‌پذرفتگی را برآورده‌نماید. همچنین نمونه‌های 5گانه‌ توانسته‌اند رفتار لرزه‌ای مناسبی از خود نشان‌دهند به‌گونه‌ی که تا چرخش 0.06 رادیان هیچ‌کدام ‌از نمونه‌ها دچار کاهش مقاومت نشده‌اند و نمودار لنگر-چرخش در آنها همواره روند افزایشی داشته‌است. پیش‌تنیدگی ‌بیشینه در پیچ‌های بال پیوند تسلیمی نمونه‌های 5گانه‌ سبب افزایش 11 تا 12 درصد سختی اتصال شده‌است، اما بر بهبود رفتار مقاومت خمشی اتصال کمتراز 1٪ مؤثر بوده‌است. همچنین، پیش‌تنیدگی ‌بیشینه‌ی پیچ‌های بال پیوند تسلیمی و تقویت چشمه‌ی اتصال با ورق مضاعف برای نمونه‌های 5گانه‌، افزایش 11 تا 14 درصدی سختی نسبت‌به نمونه‌های بدون ورق مضاعف را درپی داشته، درصورتی‌که اثر آن بر بهبود رفتار مقاومت خمشی اتصال کمتر از 1٪ است. هر 15 نمونه‌ی اتصال SST این پژوهش در رده‌ی اتصال‌های نیمه‌گیردار و تمام‌مقاوم به‌شمارمی‌آید. مقایسه‌ای‌که میان 3 نمونه با اتصال SST،SST_R و RBS انجام گرفته‌است نشان‌می‌دهد که اتصال RBS در چرخش 0.06 رادیان دچار کاهش مقاومت شده‌است. درصورتی‌که 2 اتصال‌ دیگر هیچ‌گونه کاهش مقاومتی را تجربه‌نکرده‌اند. همچنین سختی اتصال RBS بیشتر از 2 اتصال دیگر است. چشمه‌ی ‌اتصال در اتصال RBS وارد بازه‌ی خمیری شده درحالی که 2 نمونه‌ی دیگر رفتار همواره کشسانی ازخود نشان‌داده‌اند. سختی چشمه‌ی اتصال در اتصال SST_R و RBS برابر می‌باشد، سختی چشمه‌ی اتصال SST اندکی بیشتر از این 2 نمونه‌ می‌باشد. در مقایسه‌ای دیگر میان 2 اتصال SST و RBS_R نتایج نشان‌دادکه سختی اتصال RBS_R نسبت‌به اتصال SST بیشتر بوده همچنین مقاومت آن‌هم اندکی بالاتراست؛ رفتار چشمه‌اتصال در هر 2 نمونه کشسان بوده و سختی چشمه‌ی اتصال SST اندکی بیشتراست. نتایج نشان‌می‌دهد که تسلیم در اتصال SST تنها در بخش‌کاهش‌یافته رخ‌می‌دهد. اتصال‌های SST_R، RBS و RBS_R در رده‌ی اتصال‌های نیمه‌گیردار و تمام‌مقاوم به‌شمارمی‌روند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اتصال نیمه‌گیردار SST؛ رفتار لرزه‌ای؛ چشمه‌ی اتصال؛ #بارگذاری چرخه‌ای؛ روش اجزا محدود
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)