پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
مصطفی یزدانی [پدیدآور اصلی]، پوریا اکبرزاده[استاد راهنما]، محمد حسن کیهانی[استاد راهنما]
چکیده: کاواک‌زایی پدیده‌ای است که با کاهش فشار مایع به مقداری کمتر از فشار بخار اشباع به وجود آمده و باعث تبدیل فاز مایع به فاز بخار می‌شود. این پدیده در اجسام متحرک و مستغرق در سیال مانند توربو ماشین‌های آبی اتفاق می‌افتد و دارای مشخصه‌ها و کاربردهای مطلوب و نامطلوب است. از کاربردهای مطلوب آن می‌توان به کاهش نیروی پسا در اجسام زیرسطحی و تمیزکاری سطوح اشاره کرد و از آثار نامطلوب آن می‌توان به خوردگی سطوح فلزی، ارتعاشات، کاهش راندمان تجهیزات و سروصدا اشاره نمود. کاواک‌زا وسیله‌ای است برای ایجاد ابرکاواک روی وسایل زیرآبی همانند اژدر که در دماغه آن‌ها نصب می‌شود. انواع کاواک‌زاهای مورد استفاده مخروط، مخروط ناقص، نیم‌کره و دیسک می‌باشد. در این پایان‌نامه برای ایجاد جریان ابرکاواک از کاواک‌زای دیسکی با سوراخ‌های غیر هم‌مرکز استفاده می‌شود. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر سایز (قطر) و جانمایی سوراخ‌های غیر هم‌مرکز بر طول و قطر کاواک ایجادشده، همچنین مقدار ضریب پسا روی کاواک‌زا می‌باشد. برای شبیه‌سازی پدیده کاواک‌زایی از نرم‌افزار انسیس فلوئنت و مدل آشفتگی kw-sst ، مدل چند فازی مخلوط، همچنین مدل کاواک‌زایی سوئر-اسکنر استفاده می‌نمائیم. کاواک‌زای شماره 3 و24، به‌ ترتیب بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین کاواک را نسبت به کاواک‌زاهای دیگر ایجاد می‌نمایند و کاواک‌زای دوم دارای ضریب پسای بزرگ‌تری می‌باشد. کاواک‌زای دارای سوراخ ضریب پسای فشار کوچک‌تری نسبت به کاواک‌زای بدون سوراخ دارد و دارای کاواکی با طول و قطر کمتر است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ابرکاواک #کاواک‌زا #مدل کاواک‌زایی #مدل آشفتگی kw-SST #مدل چند فازی مخلوط

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)