پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
شهاب شهریاری [پدیدآور اصلی]، رضا نادری[استاد راهنما]
چکیده: یکی از قدیمی ترین روش هایی که برای غلبه بر مشکلات پی سازی بر روی خاک های سست و همچنین انتقال بارهای سازه به خاک به نحوی که تنش های بیش از حد مجاز ایجاد نگردد استفاده از شمع ها یا پی های عمیق می باشد. کاربرد روز افزون شمع‌ها در سازه‌هایی نظیر سکو‌های نفتی، توربین‌های بادی دریایی و دکل‌های مخابراتی، افزایش اهمیت چگونگی رفتار شمع‌ها را در پی دارد. در اغلب پروژه ها در صورت استفاده از شمع، باربری محوری نقش اصلی را ایفا می کند درصورتی که باربری جانبی آن تنها برای بار جانبی گذرا مانند زلزله بررسی می شود. اما در تعدادی از موارد نیز مانند سازه های ساحلی و فراساحلی، نیروی جانبی نقش اصلی را دارد و لذا از این جهت پاسخ شمع به بارگذاری جانبی از اهمیت ویژه ای برخودار است. جهت کنترل بارهای جانبی استفاده ازشمع های مایل به دلیل سختی و مقاومت جانبی نسبتاً بالای آنها در برابر بارهای جانبی مورد توجه ویژه ای قرار دارد. تحلیل رفتار شمع های مایل تحت اثر بار های جانبی استاتیکی و چرخه ای یک مساله اندرکنش خاک - سازه است که از پیچیدگی خاصی برخوردار می باشد. به همین دلیل برای طراحی بهینه ، نیاز به بررسی و عدم تعمیم رفتار شمع های قائم به شمع های مایل و نیز بررسی تفاوت مکانیزم گسیختگی خاک اطراف این دو نوع شمع ها احساس می گردد. در این راستا شناخت فاکتور و پارامتر های موجود در تحلیل و میزان تاثیر آنها ، از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. در این پژوهش ابتدا مطالعات و فعالیت های گذشته مرور و بررسی می شوند. سپس گروه شمع تحت بارجانبی دینامیکی به صورت عددی مدلسازی شده و تاثیر پارامترهای مختلف بر رفتار آن سنجیده می شود. 4 گروه نمونه در این مدلسازی استفاده شده اند. 1- تاثیر تغییر زاویه تمایل شمع ها تحت بارگذاری دینامیکی ضربه ای 2- تاثیر تغییر تراکم خاک تحت بارگذاری دینامیکی ضربه ای 3- تاثیر تغییر قطر شمع تحت بارگذاری دینامیکی ضربه ای 4- گروه شمع مایل تحت بار دینامیکی چرخه ای . در نهایت نتایج مدل سازی از نظر تغییر شکل شمع ، جابجایی خاک ، منحنی P-Y ، میزان نیروی برشی و لنگر خمشی در طول شمع ها مورد بررسی قرار گرفته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شمع #گروه شمع #شمع مایل #بارگذاری جانبی #بارگذاری دینامیکی #اجزای محدود

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)