پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
مسعود نیازپور [پدیدآور اصلی]، رضا نادری[استاد راهنما]
چکیده: در گذشته در تحلیل سازه ها ، خاک و سازه را به صورت کاملا مجزا از یکدیگر تحلیل و طراحی می کردند. این فرض فقط در حالتی صادق است که سازه بر روی بستر سنگی قرار داشته باشد. امروزه برای جلوگیری از آسیب هایی نظیر جداشدن سازه از فنداسیون و شکست ناگهانی ، در طراحی سازه های بزرگ ، اثرات اندرکنشی بین خاک و سازه را درنظر می گیرند. پایه های پل هایی که بر روی خاک نرم قرار دارند یکی از انواع سازه هایی هستند که در معرض اثرات اندرکنش خاک و سازه قرار دارند. معمولا در این موارد به ندرت از شمع تک و عمدتا از گروه شمع استفاده می کنند. در این پایان نامه سعی شده است که اثرات اندرکنش خاک و سازه را در شمع های تک تحت بارگذاری های مختلف بررسی کنیم و پس از آن ، اثرات اندرکنش خاک و سازه را در یک گروه شمع نشان دهیم. جهت این کار از روش اجزاء محدود برای تحلیل مسائل عددی خود استفاده می کنیم و برای این کار از نرم افزار ABAQUS کمک می گیریم. نتایج تحلیل های مورد بررسی در این پایان نامه نشان می دهد که اثرات اندرکنش خاک و شمع تحت بارگذاری استاتیکی ، تاثیر چندانی در مقادیر تغییرمکان ها و تنش های اصلی ماکسیمم نخواهد داشت. ولی اندرکنش خاک و شمع در بارگذاری های دینامیکی باعث کاهش تغییرمکان ها و تنش های اصلی ماکسیمم خواهد شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اندرکنش دینامیکی #خاک و سازه #پایه پل #شمع #گروه شمع #روش اجزاء محدود

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)