پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
وحید عصمتی [پدیدآور اصلی]، محمد باقر نظری[استاد راهنما]، مسعود مهدی زاده رخی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه، از روش اجزای محدود توسعه یافته برای مدل‌سازی یک ناحیه محدود دارای ترک استفاده شده که در آن یک وجه در معرض یک شوک حرارتی غیر فوریه‌ای قرار گرفته‌ ‌است. معادلات ترموالاستیسیته به طور کامل کوپل شده دینامیکی مطابق با نظریه لرد-شولمان در نظر گرفته شده‌اند. برای استخراج ضرایب شدت تنش از روش انتگرال برهم‌‌کنش استفاده شده‌است. نسخه ضمنی روش نیومارک، برای حل معادلات حاکم نیمه گسسته استفاده شده‌است. در این پژوهش، تاثیر زمان آسایش بر توزیع دما و ضرایب شدت تنش در معرض شوک حرارتی بررسی شده‌است. همچنین، تغییرات ضرایب شدت تنش در بازه زمانی که در آن امواج از نوک ترک عبور می‌کنند، بررسی شده‌است. تاثیر ناحیه انتگرال‌گیری، اندازه المان‌های شبکه و گام زمانی نیز بر تغییرات زمانی ضرایب شدت تنش بررسی شده‌است. علاوه بر این، انتقال حرارت ثانویه در نزدیکی نوک یک ترک مایل به دلیل بازتاب موج دما از سطح آن و در نتیجه انحراف موضعی در میدان‌های دما و جابجایی به طور دقیق بحث شده‌است. همچنین، تغییرات زمانی ضریب شدت تنش مود یک برای ترک‌های‌ ساکن و متحرک در معرض موج تنش کششی با حل‌های تحلیلی و عددی موجود، مقایسه شده‌است. در نهایت، مسیر رشد و تغییرات زمانی سرعت نوک یک ترک لبه‌ای و یک ترک مایل در معرض شوک حرارتی کلاسیک و لرد-شولمان، بررسی شده‌اند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ترموالاستیسیته تعمیم یافته #مدل لرد-شولمان #روش اجزای محدود توسعه یافته #انتگرال برهم‌کنش #ضرایب شدت تنش

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)