پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
نوید روشنی زرمهری [پدیدآور اصلی]، محمد باقر نظری[استاد راهنما]، مسعود مهدی زاده رخی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه، ضرایب شدت تنش در یک محیط همسانگرد محدود دوبعدی دارای ترک ساکن برای اولین بار با استفاده از روش انتگرال برهمکنش و بهره‌گیری از روش المان محدود توسعه‌یافته با در نظر گرفتن تئوری ترموالاستیسیته کوپل تعمیم‌یافته بر پایه مدل گرین-لیندزی (G-L) محاسبه شده است. ترم مستهلک‌کننده چگالی انرژی کرنشی جهت حفظ خصوصیت استقلال از ناحیه در انتگرال برهمکنش برای محاسبه ضرایب شدت تنش در نظر گرفته شده است. معادلات گسسته حاکم با استفاده از روش انتگرال‌گیری نیومارک در قلمرو زمان حل شده‌اند. در چند مثال عددی، اثر موج‌های گرما و تنش روی ضریب شدت تنش و همچنین، اثر موج گرما بر توزیع دما براساس مدل گرین لیندزی بررسی شده است. بر اساس نتایج، سرعت امواج تنش و گرما، روند تغییرات ضریب شدت تنش را به‌خصوص در زمان‌های اولیه اعمال شوک گرمایی کنترل می‌کند. ضرایب شدت تنش در بارگذاری مکانیکی-گرمایی با رسیدن موج تنش مکانیکی به نوک ترک نسبت به بارگذاری گرمایی افزایش می یابد. اگرچه برای شوک مکانیکی- گرمایی کلاسیک ضریب شدت تنش از ابتدا نسبت به مدل گرین- لیندزی بزرگتر است؛ اما با رسیدن موج گرما به نوک ترک، ضریب شدت تنش برای مدل گرین- لیندزی بزرگتر می شود. علاوه بر این، اثر موج مکانیکی بر تغییرات زمانی ضریب شدت تنش در مدل گرین- لیندزی نمایان تر است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شوک حرارتی #مدل گرین-لیندزی #روش المان محدود توسعه یافته (XFEM) #انتگرال برهمکنش #ضرایب شدت تنش

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)