پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
محمد شاهسون طغان [پدیدآور اصلی]، محمد باقر نظری[استاد راهنما]، مسعود مهدی زاده رخی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه، یک محیط ایزوتروپیک محدود دارای ترک تحت شوک گرمایی غیرکلاسیک مورد مطالعه قرار گرفته است. معادلات ترموالاستیسیته دینامیکی کوپل بر اساس تئوری ترموالاستیسیته گرین-نقدی در نظر گرفته شده است. روش المان محدود توسعه یافته برای گسسته سازی معادلات در فضا و روش ضمنی نیومارک جهت انتگرال‌گیری زمانی مورداستفاده قرار گرفته است. ضرایب شدت تنش که با استفاده از روش انتگرال برهم کنش محاسبه شده اند؛ با تئوری های دیگر ترموالاستیسیته مقایسه شده‌اند. اثر ضریب میرایی بر تغییرات زمانی ضرایب شدت تنش و میدان دما مورد بررسی قرار گرفته است. بعلاوه، توزیع دمای نوک ترک که موجب ایجاد آشفتگی در توزیع دما می شود؛ بر اساس مدل های II و III تئوری گرین-نقدی مقایسه شده‌اند. نتایج شوک دمایی صفحه دارای ترک نشان می دهد که ضرایب شدت تنش تئوری-گرین نقدیII که تئوری ترموالاستیسیته بدون اتلاف نیز گفته میشود به‌صورت چشمگیری از نتایج مدل های کلاسیک و لرد-شولمان بزرگتر هستند. درحالی‌که بیشینه ضریب شدت تنش تحت شوک شار گرمایی تقریباً با تئوری های دیگر برابر است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ضریب شدت تنش #المان محدود توسعه یافته #شوک گرمایی #تئوری گرین-نقدی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)