پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1386
پدیدآورندگان:
امیر هوشنگ انصاری [پدیدآور اصلی]، علی کیهانی[استاد راهنما]، بهروز حسنی [استاد مشاور]
چکیده: قاب محیطی ترکیبی است از ستونهائی با فاصله کم و تیرهای عمیق که در تمام محیط پیرامونی ساختمان قرار دارد. جهت کاهش تغییر مکان جانبی و روشهای متعددی ارائه شده است که از آن جمله می توان به افزودن کمربند خرپائی به سیستم ترکیبی قاب محیطی و هسته مرکزی اشاره کرد. کمربند خرپائی در ترکیب با قاب محیطی و هسته مرکزی همانند یک فنر خمشی در ترکیب با تیر کنسول عمل می کند که سختی آن بستگی به محل قرارگیری کمربند دارد. موقعیت کمربند و همچنین مشخصات عناصر تشکیل دهنده آن تاثیر زیادی در کنترل تغییر مکان جانبی و همچنین تعدیل تنشها در ستونهای تشکیل دهنده قاب محیطی دارد. در این مجموعه با انجام مطالعات پارامتریک با استفاده از نرم افزار SAP2000، چند ساختمان بلند با ارتفاعهای متفاوت مجهز به سیستم قاب محیطی، هسته مرکزی و کمربند خرپائی مورد بررسی واقع شده اند. با تغییر موقعیت کمربند خرپائی، تاثیر ان بر روی تغییر مکان جانبی و توزیع تنش در ستونهای قاب محیطی مورد بررسی قرار گرفته و بهترین موقعیت کمربند خرپائی بدست آمده است. سپس با ثابت در نظر گرفتن موقعیت کمربند سطح مقطع اعضای تشکیل دهنده آن به نحوی تغییر داده شده تا بهترین سختی برای کمربند در ترکیب با هسته مرکزی حاصل گردد. در موقعیت بهینه برای دو کمربند خرپائی در سازه های بلند را نیز بررسی می کنیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سازه های بلند #کمربند خرپائی #سازه های فولادی بلند مرتبه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)