پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
عبدالوهاب افروغ [پدیدآور اصلی]، رمضان رمضانی اومالی[استاد راهنما]، ناصر حافظی مقدس[استاد راهنما]، سلمان جهانی [استاد مشاور]، احمد نوحه گر [استاد مشاور]
چکیده: کمربند چین‌خورده ـ رانده‌ زاگرس به خاطر دارا بودن چین‌های بزرگ، منظم و جوان و همچنین ذخایر هیدروکربوری موجود در بسیاری از تاقدیس‌های آن، جایگاه ویژه‌ای داشته و به عنوان یکی از غنی‌ترین ایالت‌های هیدروکربوری حاوی 6/8 ٪ مخازن نفت و 15 ٪ مخازن گاز اثبات شده جهانی می‌باشد، لذا شناخت دقیقتر تاقدیس‌ها وتحلیل دگرریختی‌های آنها از بنیادی‌ترین موضوعات زمین‌شناسی نفت زاگرس محسوب می‌شود.در این تحقیق که در چارچوب پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد زمین‌شناسی، گرایش زمین ساخت انجام شده، تلاش شده است با مطالعه تاقدیس بورخ که در شمال ـ شمال شرق شهرستان بستک در بخش فارس کمربند چین‌خورده ـ رانده‌ زاگرس واقع است، به تحلیل ساختاری آن پرداخته شود. به منظور تحلیل ساختاری تاقدیس بورخ، هفت پیمایش ساختاری به طور تقریبی عمود بر محور تاقدیس انجام شده است و برداشت ساختاری از لایه‌بندی واحدهای سنگی تاقدیس، گسل‌ها و درزه ها صورت گرفته است. سپس با استفاده از داده های موجود هفت برش ساختاری عرضی بر روی تاقدیس ترسیم گردید تا به کمک اطلاعات عمقی مربوط به سطح فوقانی گروه دهرم آنها، نقشه کنتورهای تراز زیرزمینی گروه دهرم ترسیم گردد. همچنین بر اساس تحلیل‌های ساختاری، تاقدیس بورخ از نوع چین های جدایشی می باشد. دراین مطالعه علاوه بر تحلیل ساختاری تاقدیس، ارتباط ساختاری آن با گنبدهای نمکی اطراف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحلیل بیان از این دارد که حضور گنبدهای نمکی در یال شمالی، دماغه غربی و احتمالاً در دماغه شرقی تاقدیس بورخ روند محوری تاقدیس را کنترل کرده‌اند. همچنین نتایج حاصل از بررسی درزه ها نشان دهنده تغییر در روند اثر محوری در بخش میانی می باشد. این تغییر در اثر خطواره پی سنگی هندورابی که منطبق با پهنه گسلی چپ بر با روند NE-SWمی باشد، اتفاق افتاده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کمربند چین خورده ـ رانده #گنبدنمکی #تحلیل ساختاری #تاقدیس بورخ #چین جدایشی #نقشه کنتورهای تراز زیرزمینی #خطواره هندورابی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)