پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
فرزانه قره زاده [پدیدآور اصلی]، غلامحسین کرمی[استاد راهنما]، رحیم باقری[استاد مشاور]
چکیده: منطقه مورد مطالعه، بخش انتهایی تاقدیس پشت مله است که در شرق و جنوب شرق منصورآباد و در شمال غرب شیراز واقع شده است. این منطقه بر روی سازند آسماری قرار گرفته و چاه های حفر شده در آن دارای کدورت نسبتاً بالایی هستند. به منظور بررسی علل کدورت آب چاه ها، در دو نوبت، در بهمن ماه 1393 و اردیبهشت ماه 1394 از این چاه ها نمونه برداری صورت گرفته است. برای تمام نمونه ها مقدار کدورت، آزمون بیولوژیک، مواد جامد معلق، مواد جامد محلول، EC، pH، رنگ، یون های اصلی و عناصر سنگین به کمک ICP-OES اندازه‌گیری شد. همچنین بر روی رسوبات جمع آوری شده از آب چاه ها، آزمایش XRD انجام گرفت. نتایج بدست آمده نشان دهنده این است که عوامل زمین شناسی مهم ترین دلایل ایجاد کدورت در آب های زیرزمینی این منطقه می باشند. شکستگی فراوان موجود در سازند آسماری همراه با واحدهای آهک مارنی به ویژه میان لایه های مارنی سبب ورود رسوبات دانه ریز به داخل چاه های آب می گردد و در نتیجه ایجاد کدورت می کند. عدم خروج مغزه حفاری در اغلب این چاه ها (به ویژه چاه های 1، 2 و 3) تأیید کننده موارد ذکر شده است. همچنین نتایج بدست آمده از آنالیز رسوبات ته نشین شده از نمونه های آب با استفاده از روش XRD بیانگر این است که جنس این رسوبات اغلب کربنات کلسیم و رس می-باشدکه این مطلب تأیید کننده لیتولوژی مارنی و آهک مارنی برای آبخوان محدوده چاه ها است. به طورکلی یک پمپاژ مداوم و منظم در یک زمان طولانی ممکن است به کاهش کدورت آب کمک کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کدورت #آب زیرزمینی #چاه آب #تاقدیس پشت مله #منصورآباد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)