پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
جواد مکاری ساعی [پدیدآور اصلی]، خلیل اژدری[استاد راهنما]، صمد امامقلی زاده[استاد راهنما]، غلامحسین کریمی [استاد مشاور]، مهدی رحیمیان [استاد مشاور]
چکیده: عملکرد نامطلوب شبکه‌های آبیاری و زهکشی موجب نگرانی جدی دولت‌ها شده است. واقعیت مشهود درسطح جهانی این است که اغلب پروژه‌های آبیاری و زهکشی اجرا شده در سطح دنیا به اهداف مورد نظر نرسیده‌اند و در برخی از موارد با مشکل مواجه شده‌اند. توسعه‌ی شبکه‌های آبیاری و تجهیز و نوسازی شبکه‌های آبیاری یکی از ارکان اصلی توسعه در بخش آب و کشاورزی است و سالانه هزینه‌های زیادی از منابع ملی صرف توسعه‌ی شبکه‌های آبیاری و تأسیسات وابسته به آنها مثل سدهای انحرافی، آبگیرها و طرح‌های انتقال آب می‌شود. با اجرای پروژه‌های آبیاری و زهکشی اگر چه تا حدودی مصرف آب تحت کنترل در می‌آید و می‌توان از آب استفاده بهینه نمود اما این نکته قابل ذکر است که اگر شبکه دچار مشکل شود و معضلات رخداده مرتفع نگردد به مرور زمان، بهره‌برداری از شبکه‌ی آبیاری و زهکشی دچار مشکل شده و نه تنها از منابع آب و خاک حفاظت نمی‌شود بلکه باعث تخریب این منابع نیز می‌شود از این رو است که ارزیابی عملکرد فنی و هیدرولیکی کانال‌های آبیاری و زهکشی ضرورت می‌یابد. در این تحقیق، عملکرد فنی و هیدرولیکی کانال‌های استان سمنان مورد هدف بوده که پایلوت شبکه‌ی آبیاری و زهکشی دشت گرمسار انتخاب گردید. در این راستا ابتدا با انجام بازدید میدانی و پایش در شبکه مشکلات موجود ثبت گردید، سپس اندازه‌گیری‌های لازم صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که مشکلاتی از قبیل رسوب‌گذاری در کانال‌ها، رشد علف‌های هرز در برم کانال‌ها، آبندی نامناسب درزهای انقباض در بدنه کانال‌ها، ترک‌های طولی و عرضی در برخی کانال‌ها، تخریب بتن در راپ‌ها، پرشدن تنظیم کننده‌های نوک‌مرغابی از رسوب، عملکرد نامناسب دریچه‌های نیرپیک و غیره از اهم نارسائی‌های شبکه‌ی آبیاری گرمسار می‌باشد. راندمان انتقال شبکه یکی از معیارهای سنجش عملکرد می‌باشد که در این تحقیق مورد محاسبه قرار گرفت و در حدود 89 درصد بر آورد گردید که با توجه به عمر شبکه خوب ارزیابی می‌شود. برای تعیین غلظت مواد معلق در آب شبکه برای اولین بار از ترم کدورت استفاده شد و رابطه بین کدورت و غلظت مواد معلق برای این شبکه استخراج گردید. این کار در برآورد بار مواد معلق شبکه و مدیریت رسوب مفید خواهد بود. با توجه به محاسبات هیدرولیکی در مقاطع برداشت، رژیم جریان زیربحرانی بوده و از نظر طراحی مطلوب می‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#راندمان انتقال #رسوب #کدورت #دریچه‌های نیرپیک #رژیم جریان.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)