پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1388
پدیدآورندگان:
غلامحسین خواجوی فخرداود [پدیدآور اصلی]، علی کیهانی[استاد راهنما]، وحید رضا کلات جاری[استاد راهنما]
چکیده: امروزه درصنعت ساختمان سازی تقاضای فزاینده ای دراستفاده ازکف ها ی باز(عاری ازستون ودیوارهای داخلی) ضمن استفاده از مصالح سبک وبا مقاومت بالا وجود دارد. درنتیجه دراثر فعالیتهای انسانی ازقبیل راه رفتن وآیروبیک ارتعاشات زیادی دراین نوع کف ها رخ خواهد داد. دراین تحقیق موضوع کنترل ارتعاش کف های غیرصنعتی دراثرفعالیتهای انسانی مورد بررسی قرارمی گیرد. یکی ازروشهای کنترلی درکاهش ارتعاشات کف ها استفاده ازمیراگرهای جرمی تنظیم شده( TMD) می باشد. دراین تحقیق ابتدا تئوری ریاضی برای سیستم های یک تا چند درجه آزادی مجهزبه TMD ارائه و سپس پارامترهای بهینه طراحی آن درقالب فرمولهاونمودارهایی بیان می گردد. جهت مدلسازی TMDو کف های کامپوزیت بتنی وفولادی از برنامه اجزای محدودSAP2000 و همچنین ازتحلیل مودال ودینامیکی تاریخچه زمانی ( THA) آن استفاده شده که دراین راستا تکنیک ها ونکات مدلسازی آن مطرح شده است. درادامه کاربرد عملی میراگرهای جرمی تنظیم شده برای کف پل عابرپیاده واداره الکترونیکی(اداره فاقد سیستم سنتی بایگانی و...) بررسی گردید. نتایج بدست آمده حاکی ازکاهش بالای پنجاه درصد درشتاب اوج کفهای مذکور است. دریک مثال دیگرکاربرد TMDدرکاهش ارتعاشات کف یک سالن ورزش کشتی مطالعه گردید.نتایج حاصله دراین مورد دلالت داردکه TMDدرکاهش ارتعاشات این کف مقرون به صرفه نبوده ولی استفاده ازآن موفقیت آمیزاست ودرنتیجه می توانددربهبودارتعاش سالنهای موجود بکاربرود. هنگام مدلسازی به روش اجزای محدود،این نتیجه حاصل شد که دقت خوبی بین فرکانس اساسی حاصل از تحلیل مودال درمقایسه با روش حل دستی مطابق راهنمای 11آیین نامه فولاد آمریکا وجود دارد اما درمورد شتاب اوج کف نتایج برهم منطبق نیستند وخطایی وجود داردکه می بایست مدنظرقرارگیرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#میراگرهای جرمی تنظیم شده(TMD) #ارتعاش کف ها #کف های کامپوزیت #فرکانس اساسی # #شتاب اوج #تحلیل مودال #تحلیل تاریخچه زمانی(THA)

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)