پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
سید رضا سیدی [پدیدآور اصلی]، علی کیهانی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه روش‌های ارزیابی سازه‌ها و شناسایی خسارت در آن‌ها بر اساس روش‌های پردازش داده‌های مودال بررسی می‌شود. برای این هدف، آزمون مودال و عامل‌های به دست آمده از آن معرفی شدند. پس از بررسی این عامل‌ها کاربردهای عملی آزمایش مودال برای سازه‌های بتنی معرفی و پیشینه‌ی برخی پژوهش‌های انجام شده در زمینه رفتار ارتعاشی تیرهای بتن مسلح مورد بحث قرار گرفت و نتیجه شد برای یافتن الگوی خسارت در تیرهای بتن مسلح می‌توان از نتیجه‌های آزمایش مودال بهره گرفت. روش‌های پردازش داده‌های مودال برای ارزیابی خسارت در سازه‌ها مرور شدند و هدف‌های اصلی از به کارگیری این روش‌ها مورد بحث قرار گرفتند. این بحث‌ها همراه با دسته‌بندی روش‌ها و بیان کاستی‌ها و برتری‌های هر یک از آنها ارائه شد. روش‌های شناسایی خسارت به کمک داده‌های مودال به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته نخست، بر اساس تغییرات عامل‌های مودال اولیه (بسامدها، میرایی و شکل مودها) پیشنهاد شده‌اند و یک دیدگاه کلی از تغییرات سختی سازه می‌دهند. در دسته دوم با کمیت‌های محاسباتی مودال مانند کرنش‌ها, کارمایه کرنشی و نرمی به بررسی سازه‌ها می‌پردازند. در این پژوهش، برای شناسایی هم‌زمان محل و شدت خسارت‌ها در سازه‌های تیری، الگوریتم نوینی بر پایه انرژی موضعی کرنش‌های مودال پیشنهاد شد. راهکار پیشنهادی می‌تواند خسارت‌های ساختگی تکی و چندتایی را در الگوی عددی آشکار سازد. نتیجه‌های تحلیل عددی نشان می‌دهند که روش پیشنهادی می‌تواند با شمار محدودی از مودهای ارتعاشی، محل و شدت خسارت‌ها را به‌خوبی آشکار کند. با کاربرد الگوریتم پیشنهادی در فضای کرنش‌های مودال می‌توان خسارت‌هایی را که در گام‌های نخست روی داده شناسایی و برای پیشگیری از شکست ناگهانی سازه تصمیم‌‌گیری کرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#خسارت #عامل‌های مودال #مکان و شدت خسارت #شاخص خسارت #کرنش مودال

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)