پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
جواد کریمیان [پدیدآور اصلی]، امیر بذرافشان مقدم[استاد راهنما]
چکیده: دیوارهای خاکی پایدارسازی شده مکانیکی (MSE WALLS) یکی از انواع سازه‌های نگهبان خاک می‌باشند که با به‌کاربردن عناصر مسلح کننده نظیر تسمه‌ها، شبکه‌های فلزی و مصالح پلیمری در خاک ساخته می‌شوند. توانایی تحمل نشست‌های تفاضلی، عدم نیاز به تکیه گاه صلب، شکل‌پذیری بالا، امکان ساخت با ارتفاع بالای 25 متر، قیمت تمام شده پایین، در دسترس بودن مصالح و سهولت اجرا از جمله مزایای این دیوارها نسبت به دیوارهای صلب و طره‌ای می‌باشند که موجب توسعه روزافزون آنها شده است. این دیوارها از سه عنصر رویه، مسلح کننده و خاکریز تشکیل شده‌اند و پایداری آنها بوسیله اندرکنش بین رویه و مسلح کننده با خاک تامین می‌شود. از آنجا که طراحی لرزه‌ای این دیوارها با استفاده از روش‌های نیرو نظیر روش شبه استاتیکی یا روش شبه دینامیکی قادر به محاسبه تغییر شکل این دیوارها نمی‌باشند در این پایان‌نامه با شیوه نوین طراحی بر اساس عملکرد (Performance) بوسیله انجام یک تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی مبتنی بر روش اجزا محدود توسط دو نرم افزار Plaxis و Geo studioبا هدف بهبود عملکرد لرزه‌ای این دیوارها به ارزیابی و کنترل متغیرهایی چون نشست سطح خاکریز، جابجایی جانبی رویه، تغییر مکان ماندگار دیوار و نیروی بسیج شده در تسمه‌ها به‌صورت پارامتریک پرداخته شد. عواملی که اثر آنها در مطالعات پارامتریک بر عملکرد دیوار بررسی شد عبارتند از: طول و سختی مسلح کننده فوقانی، عدم کوبش یک لایه خاک در مجاورت رویه، نسبت طول مسلح کننده به ارتفاع دیوار، نحوه توزیع مسلح کننده‌ها، استفاده از رویه سگمنتال و نوع زلزله. نتایج نشان داد: افزایش طول مسلح کننده ردیف فوقانی بر خلاف افزایش سختی آن تاثیر بسزایی در کاهش نشست دینامیکی سطح خاکریز، جابجایی جانبی رویه و تغییر مکان ماندگار دیوار دارد؛ عدم کوبش یک لایه خاک در مجاورت رویه که از خطاهای حین ساخت این دیوارها محسوب می‌شود تغییر مکان ماندگار را بشدت افزایش می‌دهد، که این افزایش در مطالعه حاضر تا 60 درصد بود؛ مقدار 0.7 برای نسبت طول مسلح کننده به ارتفاع دیوار که توسط FHWA توصیه شده، با توجه به نرخ تغییرات نشست و جابه‌جایی جانبی بدست آمده از تحلیلهای تاریخچه زمانی؛ در شرایط لرزه‌ای نیز مناسب است؛ توزیع مسلح کنندها با فاصله ارتفاعی کمتر موجب کاهش نشست سطح خاکریز خواهد شد؛ برای چند زلزله با حداکثر دامنه شتاب یکسان و مدت برابر هر چه نرخ تغییرات فرکانس شتاب زلزله بیشتر باشد، نشست دینامیکی سطح خاکریز و جابه‌جایی جانبی رویه افزایش خواهد یافت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#دیوارهای خاکی پایدارسازی شده مکانیکی #نشست دینامیکی سطح خاکریز #عملکرد لرزه‌ای #تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی #شبیه‌سازی عددی #اجزا محدود

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)