پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
الهام محمد قلی پور [پدیدآور اصلی]، سیدمحمد اسماعیل جلالی[استاد راهنما]، مهدی نوروزی[استاد راهنما]
چکیده: پدیده‌ی نشست یکی از عواملی است که می‌تواند شرایط سدها را دگرگون کند و منجر به آسیب جدی به آن‌ها شود. برآورد میزان این نشست‌ها در کنترل پایداری و تغییرشکل سدهای خاکی در طول ساخت و طراحی بدنه و سازه‌های وابسته‌ی آن از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف در تحقیق حاضر، بررسی نشست سد نرماب با استفاده از مدل‌سازی عددی در دوران ساخت و اولین آبگیری است. سد نرماب یک سد خاکی همگن با ارتفاع 60 متر، عرض تاج 10 متر و طول تاج سد 807 متر و حجم مخزن 115 میلیون مترمکعب است که در شهرستان مینودشت در حال ساخت است. برای کنترل میزان نشست پی و بدنه‌ی سد نرماب از پنج ایستگاه نشست‌سنج به منظور ثبت نشست پی و بدنه‌ی سد نرماب استفاده شده که در این تحقیق از نشست‌سنج‌های واقع در دو مقطع مختلف استفاده شده است. با استفاده از آنالیز عددی و با در نظر گرفتن پارامترهای ژئوتکنیکی بستر و بدنه‌ی سد، پروفیل زمین‌شناسی، فشار ناشی از روباره و سطح ایستابی آب زیرزمینی، نشست‌ها و تغییرشکل‌های کلی بدنه و پی سد مدل‌سازی و تحلیل شده است. مدل‌سازی عددی با استفاده از نرم‌افزار PLAXIS، با در نظر گرفتن ساخت مرحله ای و مطابق با روند اجرایی سد انجام شد. نتایج نشان می‌دهد که داده‌های حاصل از مدل‌سازی عددی با داده‌های ابزاردقیق هم‌خوانی خوبی داشته است. علاوه بر این مشاهده می‌شود عملکرد سد در رابطه با فشار منافذ ایجاد شده، نشست و تنش‌های ایجاد شده، مناسب است. حداکثر نشست سد در پایان ساخت در یک سوم میانی ارتفاع سد رخ می‌دهد و مقدار آن 6/1 متر است. این مقدار تقریبا 3 درصد ارتفاع سد است که نشان می‌دهد رفتار سد قابل پذیرش است. فشار آب منفذی ایجاد شده در اثر ساخت لایه ای سد، در هر مرحله به علت تحکیم صورت گرفته، از بین می‌رود به طوری که در پایان مرحله ساخت، قابل صرف نظر کردن است. در تحلیل بلند مدت نیز بیشینه جابجایی سد پس از پنج سال به 2 متر می رسد و پس از آن تقریبا ثابت می ماند که حاکی از ایمن بودن سد در دراز مدت است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سد خاکی همگن #نشست #تحلیل عددی #2D PLAXIS #ابزاردقیق
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)