پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
علی دلاکی [پدیدآور اصلی]، سیدمحمد اسماعیل جلالی[استاد راهنما]، علی عالی انوری [استاد مشاور]
چکیده: برای کنترل تراوش پی، روش های مختلفی از جمله احداث پتوی نفوذناپذیر بالادست، ترانشه های رسی، پرده تزریق و دیوار آب بند وجود دارد. سد نرماب از نوع خاکی همگن به ارتفاع 60 متر، طول تاج 807 متر و حجم مخزن 115 میلیون متر مکعب است. با توجه به عمق زیاد آبرفت پی سد مورد مطالعه، برداشت آبرفت تا رسیدن به سنگ بستر سالم میسر نبوده و استفاده از پرده تزریق آب بند به دلیل عدم تزریق پذیری جنس لایه های پی آن غیر ممکن است. بر این اساس در سد نرماب از دیوار آب بند برای کنترل تراوش در پی استفاده شده است. اساس این روش افزایش طول مسیر خطوط جریان و در نتیجه کاهش گرادیان هیدرولیکی و دبی جریان عبوری است. دیوارهای آب بند بر اساس وضعیت زمین شناسی پی و وضعیت فیزیکی و مکانیکی آن طراحی شده و اهمیت فوق العاده ای به منظور کنترل تراوش و ایمن سازی پی سد دارند. در این پروژه تحلیل تراوش از پی و بدنه سد در حال ساخت نرماب به روش اجزای محدود و با استفاده از نرم افزار PLAXIS انجام شده است. در سد نرماب نگرانی، در مورد دیوار آب بند است و لازم است، شرایط آن پایش شود و تمهیدات لازم برای تعمیر و تقویت دیوار آب بند در صورت نیاز انجام شود. در این تحقیق هدف، بررسی طرح آب بندی و عملکرد دیوار آب بند در سد خاکی نرماب واقع در شهر مینودشت استان گلستان، با استفاده از نرم افزار PLAXIS 2D است. تحلیل تراوش انجام شده با نرم افزار Plaxis نشان دهنده پیوستگی در جریان پایدار و توزیع خطوط جریان و هم پتانسیل به صورت منطقی است. به لحاظ پایداری سد که به صورت جانبی برآورد شده نیز مشخص شده که سد دارای توان مندی در مهار تغییرشکل ها است. همچنین تحلیل تنش موثر نشان می دهد که روند اجرای دیوار آب بند به صورت پایین به بالا در طراحی سد با موفقیت اجرا شده و عملکرد آن نیز با کاهش تنش عمقی و هدایت جریان به محدوده سد تایید می شود. این مساله نشان دهنده کاهش نفوذپذیری رسوبات توسط دیوار آب بند است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سد خاکی #دیوار آب بند #نشت #روش اجزای محدود #نرم افزار PLAXIS

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)