پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
سارا دانشمند [پدیدآور اصلی]، احمد احمدی[استاد راهنما]، مریم ضیائی [استاد مشاور]
چکیده: پدیده رسوب گذاری به دلیل کم شدن حجم مفید مخزن، ناپایداری سد و ضررهای اقتصادی یکی از مواردیست که همواره مورد مطالعه و بررسی پژوهشگران و مهندسان بوده است . علاوه بر این پدیده، مساله نشت در سد خاکی به دلیل بالا بودن گرادیان هیدرولیکی و متخلخل بودن بدنه و پی سد و با توجه به مسائل اقتصادی، ضروری و مهم می‌باشد. برای جلوگیری از نشت آب از فونداسیون سد خاکی، سد را آب بندی می‌کنند که این امر اگر چه به مقدار زیادی از نشت فونداسیون می‌کاهد اما هزینه‌های قابل توجهی دارد. در پدیده رسوب گذاری، رسوبات وارد شده به مخزن به تدریج روی یکدیگر انباشته شده و ضمن افزایش تراکم رسوبات قبلی، بر ضخامت رسوب و کاهش نفوذپذیری کف مخزن تاثیر دارند به گونه ای که شاید بتوان انتظار داشت، پس از چند سال محدود عملا نفوذپذیری کف مخزن بسیار ناچیز گردد، که در این حالت عملا سیستم‌های آب بندی پی، دیگر نقشی در کاهش نشت ندارد. در این تحقیق مدلسازی توسط seep / w برای سد خاکی بیدواز انجام شد و تحلیل برای چهار حالت وجود دیوار آب بند و رسوب، وجود دیوار آب بند و بدون رسوب، بدون دیوار آب بند و با رسوب و با آب بند کوتاه و با رسوب انجام و با یکدیگر مقایسه شد. با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل در نرم افزار و هزینه‌های ساخت دیوار آب بند و مقدار آب نشت یافته از پی سد، با فرض هدر رفت تمامی آب نشت یافته از پی در حالت بدون آب بند و وجود رسوب و با در نظر گرفتن قیمت آب1200 تومان برای هر متر مکعب و مقایسه هزینه‌ها با یکدیگر مشخص شد که با حذف دیوار آب بند در هزینه‌ها صرفه جویی بسیاری می‌شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نشت #رسوب #دیوار آب بند #سد خاکی بیدواز #seep/w
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)