پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
مهناز عسکری [پدیدآور اصلی]، مهدی عجمی[استاد راهنما]، محسن کرامتی[استاد راهنما]
چکیده: در ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه با مرزهای آبی طولانی، ساخت اسکله‏ها با توجه به نقش به‏سزایی که در توسعه کشور دارند حائز اهمیت می باشد. اسکله‏ها و از جمله آن اسکله نوع سپری با سکوی کاهنده در جایی که خاک ضعیف است، بار زیادی روی اسکله وارد می شود و یا ارتفاع بیشتری از دیوار مورد نیاز است قابل کاربرد است. سکوی کاهنده، فشار جانبی ناشی از سربار را حذف می کند. در این مطالعه یک نوع اسکله سپری با سکوی کاهنده با روش اجزا‏محدود و طبق آیین‏نامه‏های گوناگون مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته است. نرم‏افزار مورد استفاده جهت مدل‏سازیPLAXIS 2D بوده و جهت صحت‏سنجی نرم‏افزار از یک مدل آزمایشگاهی استفاده شده است. اساس انتخاب آیین‏نامه‏ها جهت تحلیل مقایسه ای، فلسفه طراحی نیمه‏احتمالاتی پیرامون این نوع سازه بوده است. از این رو چهار آیین‏نامه CUR166, CUR211, EAU, EUROCODE7 جهت بررسی بیشتر برگزیده شده‏اند. در پایان این تحقیق، مقایسه آیین‏نامه‏ها صورت گرفته و خروجی‏های نرم‏افزار آورده شده که در آن دیوار سپری از لحاظ لنگر خمشی، نیروی محوری و جابه‏جایی افقی مقایسه شده است. مقادیر لنگر خمشی و نیروی محوری و جابه‏جایی افقی به‏دست آمده از EUROCODE کم‏ترین مقدار بین آیین‏نامه‏های مورد بررسی بوده و پروفیل X52 برای آن پیشنهاد شده است. برای اسکله طراحی شده با آیین نامه های CUR211,EAU نیز پروفیل X56 پیشنهاد شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اسکله سپری با سکوی کاهنده #روش اجزا‏محدود #آیین‏نامه های طراحی اسکله #نرم‏افزار PLAXIS #لنگر خمشی #جابه‏جایی افقی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)