پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1388
پدیدآورندگان:
امین نوریان [پدیدآور اصلی]، وحید رضا کلات جاری[استاد راهنما]، سیروس غلامپور [استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه، بهینه یابی ابعادی قاب های شیبدار غیرمنشوری فولادی با استفاده از الگوریتم ژنتیک بر اساس آیین نامه فولاد آمریکا، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق ارائه برنامه کامپیوتری مطلوب و سهل الوصول برای کاربران است، تا بتوانند به تحلیل، طراحی و بهینه یابی قاب های شیبدار غیر منشوری فولادی که از جمله پرکاربرد ترین سازه های مورد استفاده در ساخت سالن های صنعتی و سوله ها است، بپردازند. این برنامه بر اساس فرضیات رایج در ساخت این گونه از سازه ها که همان مسطح بودن، یک طبقه بودن و غیر منشوری بودن قاب می باشد، بنا شده است. بر این اساس هر عضو قاب دارای پنج متغیر طراحی از قبیل، ارتفاع جان در ابتدای عضو، ارتفاع جان در انتهای عضو، ضخامت جان، ضخامت بال و عرض بال می باشد، که در طول فرایند الگوریتم ژنتیک جزیره ای بهینه یابی خواهند گشت، تا در نهایت مدل قاب شیبداری که کمترین وزن را تولید می نماید، به کاربر معرفی گردد. در خاتمه جهت صحت سنجی و ارزش سنجی نتایج بدست آمده از برنامه، دو مثال از تحلیل سازه و سه مثال از بهینه سازی سازه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل سازه نشان از دقت مناسب و قابل قبول برنامه دارد. نتایج بهینه سازی نیز حاکی از توانایی الگوریتم ژنتیک جزیره ای در بهبود نتایج بدست آمده، نسبت به سایر مراجع است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بهینه سازی #عضو غیر منشوری #قاب شیبدار #الگوریتم ژنتیک #سازه های فولادی #آیین نامه فولاد آمریکا

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)