پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
احسان محمدی اصفهانی [پدیدآور اصلی]، رضا نادری[استاد راهنما]
چکیده: مطالعه عملکرد سیستم ریزشمع‌ به عنوان یک روش موثر، مقرون به صرفه و با قابلیت بالای اجرایی برای مقاوم‌سازی لرزه‌ای ساختگاه و فونداسیون و درنظرگرفتن ویژگی‌ها و اثرات متفاوت زلزله‌های حوزه دور و نزدیک بر سازه‌ها، ضرورت تحقیق بر روی عملکرد ریزشمع‌ها تحت اثر زلزله‌های دور و نزدیک را توجیه می‌نماید. در این پژوهش به کمک نرم افزار Opensees یک مدل استاندارد از خاک- ریزشمع- سرریزشمع متشکل از دو نوع خاک دانه‌ای و چسبنده الاستوپلاستیک با مشخصات مکانیکی متفاوت شامل خاک دانه‌ای سست(40%Dr=)، خاک دانه‌ای متراکم(80%Dr=)، خاک چسبنده نرم(Soft Clay) و خاک چسبنده متوسط(Medium Clay) به وسیله دو گروه ریزشمع قائم و مایل بتنی با رفتار الاستیک خطی مسلح گردید. با توجه به سرعت موج برشی ساختگاه(Vs30)، سیستم تحت اثر سه مجموعه زلزله دور و نزدیک قرار گرفت. نتایج تحلیل تاریخچه زمانی شامل پاسخ‌های گروه ریزشمع(شتاب، تغییرمکان افقی و نیروهای داخلی) و خاک(تنش و کرنش سطحی) مقایسه و بررسی شد و موارد مهم برای بهره‌گیری از گروه ریزشمع‌ به منظور مقاوم‌سازی لرزه‌ای در مناطق نزدیک به کانون لرزه‌زا و دور از آن ارائه گردید. نتایج نشان داد اثر رکوردهای نزدیک گسل موجب افزایش قابل ملاحظه تغییرمکان افقی در ساختگاه‌های ضعیف‌تر همچون خاک ماسه‌ای سست و رسی نرم می‌گردد. افزایش تغییرمکان جانبی در اثر زلزله‌های نزدیک نسبت به زلزله‌های دور برای گروه ریزشمع قائم و مایل در ساختگاه دانه‌ای سست به ترتیب 125% و 124% و برای گروه ریزشمع قائم و مایل در ساختگاه دانه‌ای متراکم به ترتیب 15% و 13% می‌باشد. همچنین افزایش تغییرمکان جانبی در اثر زلزله‌های نزدیک نسبت به زلزله‌های دور برای گروه ریزشمع قائم و مایل در ساختگاه رسی نرم به ترتیب 119% و 125% و برای گروه ریزشمع قائم و مایل در ساختگاه رسی متوسط به ترتیب 15% و 12% می‌باشد. نتایج در دو ساختگاه دانه‌ای و چسبنده نشان داد، گروه ریزشمع مایل عملکردی تقریبا مشابه در کنترل تغییرمکان‌های افقی و شتاب سیستم و عملکرد بهتری در کنترل نیروهای داخلی نسبت به گروه ریزشمع قائم از خود نشان می‌دهد. همچنین گروه ریزشمع مایل تاثیر بهتری در کنترل تنش و کرنش برشی سطحی خاک دارد در حالی که عملکرد گروه ریزشمع قائم در کنترل تنش و کرنش نرمال بهتر است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#گروه ریزشمع #زلزله‌های دور و نزدیک #تحلیل تاریخچه زمانی #اجزاء محدود #Opensees
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)