پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
امیرحسین آقاحسینی [پدیدآور اصلی]، امیر حسن نیا[استاد راهنما]
چکیده: نویز صوتی اثر یک سطح مرتعش است، بنابراین نویز صوتی و ارتعاش دو پدیده به هم پیوند یافته در ماشین‌های الکتریکی بوده و منابع هر دو یکی می‌باشد. منبع نویز صوتی در ماشین‌های الکتریکی را می توان به سه دسته آیرودینامیکی ، مکانیکی و الکترومغناطیسی تقسیم بندی نمود، که با مطالعه بسیار دقیق به جرات می توان گفت ، که منشا ارتعاش و نویز صوتی در ماشین‌های الکتریکی کوچک تا متوسط منبع الکترومغناطیسی و در ماشین‌های بزرگ منبع مکانیکی می باشد.گشتاور کجینگ(دندانه ای)، ریپل گشتاور و نیروهای شعاعی مغناطیسی از منابع اصلی الکترومغناطیسی محسوب می شوند. علم بر اینکه در چه فرکانس‌هایی مولفه‌های مختلف نیروهای شعاعی تولید می‌گردند، بسیار مهم است ، اگر یکی از این فرکانس‌ها با فرکانس طبیعی ماشین برابر یا نزدیک آن شود ، تشدید رخ داده و ارتعاش و نویز افزایش می یابد. تحقیقات نشان داده با تغییر در ساختار سیم پیچ ، نیروهای شعاعی و مماسی بر روی سطح دندانه های استاتور نیز تغییر خواهد کرد، بنابراین می توان به یک مقدار بهینه از نویز صوتی موتور دست یافت و تا مقدار مطلوب آن را کاهش داد. مشکل اساسی ماشین‌های مغناطیس دائم اتصال آهنرباهای دائم بر روی رتور می باشد ، بنابراین برای سرعت‌های بالا مناسب نمی باشد ،‌ به همین دلیل این نوع از ماشین‌ها با سرعت پایین کاربرد بیشتری دارند. در طراحی ماشین برای پایین آوردن سرعت آن دو راهکار کلی می توان انجام داد: 1– کاهش فرکانس : که با تغییر برخی پارامترهای طراحی بعضا منجر به افزایش تلفات و همچنین حجم ماشین می شود .2– افزایش تعداد قطب :که در اینجا نیز با مشکل چیدمان آهنرباهای دائم ، افزایش تعداد قطب رتور ، افزایش تعداد شیار و کم شدن استحکام استاتور مواجه می شویم. برای رفع مشکلات فوق از ساختار مدولار استفاده می‌کنیم ،به این شکل که در این ساختار هارمونیک خاصی را بجای هارمونیک اصلی تقویت نموده و براین اساس تعداد جفت قطب‌های رتور برابر با هارمونیک تقویت شده می باشد ، بنابراین می‌توان بدون افزایش در تعداد شیار استاتور ، تعداد قطب ها را افزایش داده و مشکلات نامبرده را حل نمود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نویز صوتی؛ ارتعاش؛ فرکانس های طبیعی ارتعاش؛ نیروهای شعاعی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)