پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
مهدیه رحمانی [پدیدآور اصلی]، احمد دارابی[استاد راهنما]
چکیده: چکیده موتورهای القایی قفس سنجابی، قدیمی ترین و مرسوم ترین موتورهای مورد استفاده در انواع صنایع هستند. اما به دلایلی ممکن است دارای نویز و ارتعاشات زیادی باشند. تحقیقات نشان داده است که میزان نویز و ارتعاشات موتورهای القایی به شدت به میزان هارمونیک های شار مغناطیسی فاصله هوایی و نیروهای شعاعی الکترومغناطیسی وابسته است. عکس العمل ورقه های آهنی هسته موتورهای القایی به هارمونیک های شار مغناطیسی فاصله هوایی و نیروهای شعاعی باعث ایجاد انقباض و انبساط در قاب استاتور شده و سبب ایجاد ارتعاشات و نویز صوتی می شود. طراح ماشین الکتریکی، امروزه می تواند میزان شتاب، سرعت یا جابجایی ذرات ساختار موتور الکتریکی را در پاسخ به نیروهای الکترومغناطیسی شعاعی با استفاده از مدلسازی ماشین در نرم‏افزارهای المان محدود مشاهده کند و در صورت لزوم اقدام به بهینه‏سازی طراحی و کاهش نیروهای شعاعی الکترومغناطیسی نماید. در این پایان نامه میزان ارتعاشات و نویز صوتی سه موتور القایی مشابه با تغییر پارامتر میزان کوتاهی گام سیم پیچی استاتور، به صورت مدلسازی در فضای نرم افزار المان محدود با انجام تحلیلهای الکترومغناطیسی، ساختاری و فرکانسی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین اعتبارسنجی نتایج تحلیل نرم-افزار، با اندازه گیری میزان نویز صوتی و ارتعاشات واقعی سه موتور در پروسه تست آزمایشگاهی صورت گرفته است. شبیه سازی های انجام شده به روش اجزای محدود و نتایج تست های آزمایشگاهی نشان دهنده عملکرد بهتر و نویز و ارتعاشات کمتر موتور القایی دارای دو شیار کوتاهی در گام سیم پیچی استاتور است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#موتور القایی #نیروهای شعاعی #گام سیم پیچی استاتور #تحلیل الکترومغناطیسی #فرکانس های طبیعی #تحلیل فرکانسی #نویز #ارتعاشات.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)