پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1387
پدیدآورندگان:
مصطفي فيروزآبادي [پدیدآور اصلی]، رامین امینی[استاد راهنما]، احمد احمدی[استاد راهنما]، علی کیهانی[استاد مشاور]
چکیده: به جهت اهمیت بالای سازه سد، به لحاظ کاربرد، هزینه و خطرات ناشی از تخریب آن نیاز است تا بمنظور طراحی بهینه و با ضریب اطمینان کافی، تمامی عوامل موثر در تحلیل و مقدار فشار هیدرودینامیک وارده به آن مورد بررسی قرار گیرد. امروزه تحلیل دینامیکی سدهای قوسی مرتبا در حال پیشرفت می‌باشد. مدل‌های عددی ساخته شده برای سدهای قوسی نیز با پیشرفت کامپیوترها و روش‌های تحلیل در حال بهبود می‌باشد. جذب امواج حاصله بر اثر وقوع زلزله در مرزهای دریاچه سد، یکی از عواملی است که بر تحلیل دینامیکی سدهای قوسی تاثیرگذار می‌باشد. امواج مذکور توسط ایجاد تغییرات مکانی و فشاری در هر نقطه از محیط مخزن پشت سد، با سرعت صوت در آن منتشر شده و در نهایت به مرزها می‌رسد. قسمتی از این موج در برخورد با مرزها، توسط آن جذب و بخشی از آن نیز به درون آب برگشت داده می‌شود. هدف این تحقیق، مطالعه تاثیر جذب امواج آکوستیک در مرزها بر نتایج تحلیل دینامیکی سد قوسی می‌باشد. بدین منظور سدهای دوقوسی با اندازه‌های مختلف و در شرایط متفاوت با و بدون درز انقطاع و همچنین در حالات با و بدون درنظر گرفتن رفتار غیرخطی مصالح مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در همه موارد مشاهده شد که جذب امواج در مرزها، نیروی زلزله اعمالی به سد را کاهش می‌دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سد قوسی #تحلیل دینامیکی غیرخطی #امواج آکوستیک #جذب امواج

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)