پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
مریم مقیمی [پدیدآور اصلی]، وحید رضا کلات جاری[استاد راهنما]، علی کیهانی[استاد مشاور]
چکیده: پس از زلزله 1994 نورثریج کالیفرنیا، تعداد قابل توجهی از ساختمان های فولادی با اتصالات خمشی خسارت دیدند، بعد از این واقعه تحقیقات زیادی برای بهبود عملکرد لرزه ای اتصالات خمشی صورت گرفت. اتصال صلب خمشی کان ایکس ال (ConXL) یکی از اتصالات مطرح در آیین نامه AISC-358 برای قاب های خمشی ویژه و متوسط می باشد. این اتصال به صورت ریخته گری تولید می گردد. در این تحقیق رفتار اتصال کان ایکس ال در ترکیب با مقاطع فولادی رایج در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین ، یکی از اهداف تحقیق شناسایی هندسه ی بهینه ی تیر با مقطع کاهش یافته در اتصال صلب خمشی کان ایکس ال است که با توجه به معیارهای در نظر گرفته شده که عبارتند از: میزان استهلاک انرژی نمونه ها، دوری مفصل پلاستیک از چشمه اتصال و سختی بیشتر نمودار بار-تغییر مکان بهترین هندسه برش به عنوان هندسه بهینه اتصال انتخاب گردید. اثر نیروی پیش تنیدگی پیچ ها و بتن پرکننده ستون نیز، مورد مطالعه قرار گرفت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#زلزله نورثریچ #اتصال خمشی کان ایکس ال #عملکرد لرزه ای #تیر با مقطع کاهش یافته
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)