پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
احمد گریوانی [پدیدآور اصلی]، وحید رضا کلات جاری[استاد راهنما]، علی کیهانی[استاد مشاور]
چکیده: پس از زلزله 1994 نورثریج کالیفرنیا، تعداد قابل توجهی از ساختمان های فولادی با اتصالات خمشی خسارت دیدند، بعد از این واقعه تحقیقات زیادی برای بهبود عملکرد لرزه ای اتصالات خمشی صورت گرفت. اتصال صلب خمشی کایزر (KBB) یکی از اتصالات مطرح در آیین نامه AISC-358 برای قاب های خمشی ویژه و متوسط می باشد. این اتصال به صورت ریخته گری تولید می گردد. در این تحقیق رفتار اتصال کایزر در ترکیب با مقاطع فولادی رایج در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین سه راهکار برای بهبود عملکرد لرزه ای اتصال کایزر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که برخی مقاطع ایرانی مجاز به استفاده با اتصالات کایزر نیستند. از بین سه راهکار مطرح شده برای بهبود عملکرد لرزه ای اتصال کایزر، راهکارِ افزودن ورق های پیوستگیِ اضافه در چشمه اتصال موثرتر بوده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#زلزله نورثریج #اتصال خمشی کایزر #عملکرد لرزه ای #مقاطع فولادی ایرانی #ورق پیوستگی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)