پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
محسن ابراهیمیان [پدیدآور اصلی]، وحید رضا کلات جاری[استاد راهنما]، علی کیهانی[استاد مشاور]، پوریا منصوریان[استاد مشاور]
چکیده: در این تحقیق به بررسی ضریب رفتار سازه های فولادی متشکل از بادبند های همگرا و واگرا و بررسی ضریب رفتار سیستم مهاربندی پیشنهادی پرداخته شده است. در بیشتر موارد مهندسین سازه به دلیل ویژگی نقشه های معماری ناچار به استفاده همزمان از سیستم مهاربندی واگرا (EBF) و همگرا (CBF ) می شوند. برای محاسبه ی نیروی استاتیکی زلزله وارد بر سازه نیاز به محاسبه ی ضریب رفتار این سیستم می شود و از آنجایی که آیین نامه زلزله ایران در این باره مسکوت است. به اجبار بایستی یکی از مقادیر ضریب رفتار سیستم مهاربندی واگرا و همگرا استفاده شود. مهندسین معمولاً در جهت اطمینان از مقدار ضریب رفتار سیستم مهاربندی CBF استفاده می کنند. به هر حال با احساس این نیاز در جامعه ی علمی و مهندسی کشور این تحقیق آغازشد و برای کاربردی کردن نتایج مثال هایی از سازه های اجرا شده نیز مورد بررسی قرار گرفت . پس از مدل سازی و تحلیل غیر خطی استاتیکی مدل ها ( آنالیزبارافزون )، تاثیر طول تیر پیوند و نسبت بادبندهای EBF به CBF در ضریب رفتار این سازه ها مورد مطالعه قرار گرفت .بر اساس نتایج بدست آمده ملاحظه شد که برای سازه های اسکلت فلزی حدوداً 8 طبقه و کمتر متشکل از مهاربندی توأم CBF و EBF ، در صورتی که نسبت تعداد پانل های EBF به CBF در هر جهت اصلی بزرگتر یا مساوی سه و نیز 0.3 ≥ باشد می توان از ضریب رفتار سیستم مهاربندی EBF در طراحی سازه ها استفاده کرد. با بررسی سیستم مهاربندی پیشنهادی MBF ملاحظه شد که برای مدل های 4 و 6 و 8 طبقه ضریب رفتار این سازه ها با افزایش ارتفاع به سمت ضریب رفتار سیستم مهاربندی EBF با شکل پذیری متوسط یعنی عدد 7 میل می کند. از مزایای دیگر این سیستم گذر از زلزله ی بحرانی بدون تخریب تیر های سقف طبقات است. تیر MBF در صورت تخریب قابل تعویض بوده و با توجه به این که در سایر نقاط سازه مثل ستون ها و تیرهای سقف مفصل پلاستیک تشکیل نمی شود پس از تعویض بادبندهای MBF ، سازه به حالت اول خود برمی گردد . درکنار این مزایا ، MBF دارای امکان نصب بازشو است و انطباق بهتری با طرح های معماری دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ضریب رفتار #سازه های اسکلت فلزی #آنالیز بارافزون #مهاربندی توام همگرا و واگرا #سیستم مهاربندی پیشنهادی MBF

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)