پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1382
پدیدآورندگان:
حامد اسد بیگی [پدیدآور اصلی]، علی کیهانی[استاد راهنما]، فرنوش باسلیقه[استاد مشاور]
چکیده: در کشور ما، تیرهای لانه زنبوری در سازه های اسکلت فلزی به طور وسیعی بکار می روند. علی رغم اینکه در ضمیمه الف، مبحث دهم از مقررات ملی ساختمان ایران استفاده از تیرهای لانه زنبوری پذیرفته شده است ولی هنوز روش ساده و قابل اعتمادی به منظور طراحی این قبیل تیرها موحود نمی باشدو وجود سوراخها در بدنه ی تیرهای لانه زنبوری باعث ایجاد تنشها و تغییر شکلهای ثانویه در این تیرها می گردد که این سوراخها بر رفتار تیرهای لانه زنبوری تاثیر بسزایی داشته و نوع خرابی تیر را با توجه به هندسه برش و خواص مصالح تعیین می کنند.... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد
دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)